Prelazak na novu Windows platformu

Molimo imajte u vidu da Vam je potreban Business ili Business plus paket kako biste postavili sajt na našu Windows platformu.

Pratite ova uputstva kako biste prebacili sajt na našu novu WIndows platformu:

  • Prijavite se u Loopia kontrol panel i napravite FTP nalog putem linka “FTP nalog” u delu “Dodaj / kreiraj…” sa desne strane.
  • Prebacite Vaš sajt na Vaš računar putem FTP-a.
  • Ponovo odite u Loopia kontrol panel i kliknite na Vaš domen.
  • Odaberite  “Domen sa sajtom” > “Windows ASP.NET” > “Windows ASP.NET 4.6” > i kliknite na dugme “Sačuvaj”.
Prelazak na novu Windows platformu
Prelazak na novu Windows platformu

Ukoliko koristite spoljne name servere za Vaš domen, potrebno je da ih ažurirate kako bi bili usmereni na našu novu Windows platformu. Kontaktirajte našu podršku da saznate koje IP adrese Vaš sajt koristi.

Was this article helpful?

Related Articles